IRイベント

IRイベント

2019年度

開催日 イベント名
2月6日(木) 2020年3月期 第3四半期決算発表
およびカンファレンスコール
11月7日(木) 2020年3月期 上期決算発表
および決算説明会
(メディア/アナリスト/機関投資家対象)
8月8日(木) 2020年3月期 第1四半期決算発表
およびカンファレンスコール
6月24日(月) 2019年3月期 期末配当金支払い開始
6月21日(金) 第104期定時株主総会
5月下旬 第104期定時株主総会 招集ご通知発送
5月9日(木) 2019年3月期 決算発表
および決算説明会
(メディア/アナリスト/機関投資家対象)

2018年度

開催日 イベント名
2月7日(水) 2019年3月期 第3四半期決算発表
およびカンファレンスコール
11月8日(木) 2019年3月期 上期決算発表
および決算説明会
(メディア/アナリスト/機関投資家対象)
8月8日(水) 2019年3月期 第1四半期決算発表
および決算説明会
(メディア/アナリスト/機関投資家対象)
6月25日(月) 2018年3月期 期末配当金支払い開始
6月22日(金) 第103期定時株主総会
5月下旬 第103期定時株主総会 招集ご通知発送
5月9日(水) 2018年3月期 決算発表
および決算説明会
(メディア/アナリスト/機関投資家対象)
T
O
P